12

Tas pats – pie blakus esošās Finanšu ministrijas.