32

Tālāk aizbraucu uz Kultūras ministriju – arī šeit, diemžēl, ar velosipēdu gaidīts neesi.